Personlige data

Der passes på dine personlige data og efter aftale med dig. Det er sikret og aflåst i klinikken lovgivningsmæssigt.

Samtykkeerklæringen udfyldes ved første behandling og vi aftaler, hvem der kan få indsigt i dit forløb hos Styrkenergien.

Dokumentet omkring sikkerhed kan fremvises ved henvendelse til ejer af Styrkenergien

Efter ophør af akupunktur er samtlige journalnotater destrueret jf gdpr